Solar Eclipse

Idag är det “Stora Hembryggardagen” då man egentligen skall bjuda in sina vänner för en underbar bryggkväll. Tyvärr hade jag inte möjlighet till detta utan fick nöja mig med buteljering av min Amerikanska Brown Ale, Solar Eclipse, enligt Lilla Köksbryggeriets recept.

FG mättes och jäsningen hade stannat på 1,012, ett härligt förändring från OG som låg på 1,052. Efter en enkel uträkning kan man därför konstatera att alkoholprocenten hamnat på 5,25%.

Priman tillsattes och nivån lades på 6g/L. Anledningen till detta är att jag inte är intresserad av en enorm skum-kappa, men den skall heller inte kännas tam.

Solar Eclipse

Allting gick väldigt smidigt och efter en lätt provsmak är jag ännu mer taggad inför slutprodukten. Tanken är att bryggden skall vila i minst tre veckor (dvs. den första flaskan öppnas ej innan den 17 februari) vid 20 grader i totalt mörker.

Som ni ser på bilderna nedan är det en väldig skillnad i grumlighet när väl en stor mängd av partiklarna fått sedimentera.

Totalt blev det 9 stycken  flaskor och designen vi valde var från Oppigårds 33-centilitersflaskor.